الجمعة، 20 يونيو 2008Je vais vous parler d'une societé

de production de poudres detergentes

Je ne lui ferai pas le plaisir de la nommer. Son nom

est surtout connu pour les engins de mort ( des avions

de combat) qu'elle fabrique depuis 70 ans.

Sa filiale pour booster ses ventes a organisé en tunisie

un concours des plus belles mains de femmes ( admirez la tjoubir

attitude, la muflerie de celui qui a concu cette merduosité :la poudre

"t3ajrif" laisse vos mains toutes jolies…

Detergent T3AJRIF= FEMMES=MAINS DOUCES ET JOLIES

Resultat des courses : une candidate de...Gafsa… gagne.

(elle pourrait etre originaire de Tabeddit ou du quartier

de Nazla de redeyef)

vous allez, lecteur, me dire: arretes KISSA-ONLINE,

tu exageres cela n'a pas ete fait exprés!

Je veux bien…..

Car voici qu'arrive le preposé à la reclame ,probablement un

Bac-5, et lisez ce que les evenements du bassin minier de gafsa

lui ont inspiré: ici

Ainsi, ‘’l’histoire’’ retiendra que" XYZ", à travers sa marque "T3AJRIF", aura sacré et pour sa première élection, les mains d’une Gafsienne. Car, s’il ne s’agit pas d’un grand événement, on ne peut pas ignorer la symbolique, et sur le plan marketing c’est quelque chose d’extrêmement important…

Quelle symbolique?.? ? ? ? ? ?.....

Eureka ! J'ai trouvé…c'est probablement du "tawdhif"

- Gafsa et son bassin minier est sur toute les langues …1

(Mort par electrocution, par balles…)

Et le produit" T3AJRIF " aussi tue : la nature, pollue les nappes

phreatiques et fait proliferer la "toxifolia"en mer

mediterannée.

- ce produit est fabriqué avec du2

tripolyphosphate de sodium(stpp)

c'est un derivé du phosphate qui lui aussi vient de gafsa

7assilou 3 fois bravo au debilium qui a concu ce buzz!

ps: le stpp n'est plus utilisé en europe

il a ete remplacé par le zeolite depuis

1990.تعليق ahlem

ملا مستويات هالمؤسسات الصناعية في تونس
والكوازي متاع الكومنيكسيون
توه معقول الواحد يسرفي على وجايع العائلات و العباد
عندك الحق
تجوبير اتيتيودتعليق kissa-online

@islam_ayeh
مرحبا بيك في البلوق
اعمل اي تعليق تحب
الا اني مانيش مجبور باش نعدّي الروابط
تحيّاتي